Kig ind til Hald Ege børnehus
Et børnehus med hjerterum
Et børnehus med hjerterum
Et børnehus med hjerterum
Et børnehus med hjerterum
Velkommen til Hald Ege Børnehus

Hald Ege Børnehus er en selvejende daginstitution med driftsoverenskomst med Viborg kommune.

Børnehuset ligger naturskønt med den gamle egeskov som nærmeste nabo. Derudover ligger børnehuset tæt på bl.a. Hald sø, Hald hovedgård, Naturskolen, Hald ege mini regnskov, Hald ege skole, Hald ege friskole og andre institutioner.

Børnehusets placering giver endvidere nem adgang til cykelstier og busafgange mod Herning og Viborg, hvilket giver gode, lærerige og udfordrende muligheder i forbindelse med planlægning af pædagogiske aktiviteter.

Bygningsmæssigt består børnehuset af to bygninger som ligger tæt på hinanden - kun adskilt af et hegn mellem legepladserne. Bygningerne huser hhv. vores vuggestue - og børnehavebørn.

I vuggestuen har vi plads til 48 bør, som er fordelt på fire stuer med 12 børn på hver stue.

I børnehaven har vi plads til 85 børn, som er fordelt på fire stuer. På de tre af stuerne er børnene i alderen 3-5 år og på den fjerde stue har vi valgt at samle de kommende børnehaveklassebørn (august-juli) for bedst muligt at kunne understøtte, at de kommende skolebørn er forberedt på at begynde i skole.

I kraft af, at vi er en institution med både vuggestue og børnehave, har vuggestuebørnene gode muligheder for at få en god og tryg overgang fra vuggestue til børnehave.

Vuggestuebørn og personale går på flere besøg i børnehaven - og i de sidste to måneder før børnehavestart intensiveres besøgene. 

I overgangen fra hjemmet til vuggestue tilbyder vi forældre og børn at deltage i legestue, i bestræbelserne på at forældre, børn og medarbejdere i vuggestuen opnår kendskab og fortrolighed til hinanden - og hverdagens rutiner,- hvilket gør overgangen fra hjemmet til vuggestuen mere tryg for alle parter.

Bestyrelsen prioriterer at en overvejende del af medarbejdergruppen skal være uddannede pædagoger. 

I Hald ege børnehus er fordelingen af fagpersoner: 16 pædagoger (8 i børnehaven, 8 i vuggestuen), 8 pædagogmedhjælpere (3 i børnehaven og 5 i vuggestuen) en PAU praktikant (i vuggestuen) en Pædagogstuderende (i børnehaven) 2 ernæringsassistenter, en souschef (pædagog i vuggestuen) en leder.

Madordning

I Hald Ege børnehus følger vi fødevarestyrelsens officelle anbefalinger for sundere mad i daginstitutionen. https://altomkost.dk/maaltidsmaerket/

Ligeledes har institutionen udarbejdet en kostpolitik, som vi ernæringsassistenter også følger.

Sund og velsmagende mad er med til at give børnene appetit på en god dag med leg og læring.

Menuen består af gode gamle danske retter samt mere moderne retter. Vi holder også ved traditionerne i forbindelse med højtiderne.

Pædagogiske læreplaner

Smitsomme sygdomme/anbefalinger

Læs her

TOPI - Tidlig opsporing og indsats

Læs om TOPI her

Den Tværfaglige Model

Læs mere om, hvordan det tværfaglige samarbejde på Børne- & Ungdomsområdet i Viborg Kommune fungerer - også kaldet Den Tværfaglige Model her