Hald Ege Børnehus
 

Om Hald Ege Børnehus

Hald Ege Børnehus er en selvejende institution der blev oprettet 1980/1981.

Hald Ege Børnehus er vokset i takt med et voksende antal børn på ventelisten og dermed opstod behovet for en ny og større institution som blev normeret til 80 børnehavebørn, som stod færdig i 1994.

I 2008 blev vuggestuen opnormeret fra 20 til 48 børn, og vi fik mulighed for at være med til at renovere nabo pavillonen som siden har dannet rammen for de 48, 0 – 3 årige vuggestuebørn.

Bilag