Om Hald Ege Børnehus

I Hald ege børnehus møder du dygtige, såvel uddannede som uuddannede medarbejdere, som arbejder målrettet på at børnehuset er et sted, hvor der er fokus på nærvær, trivsel, leg og læring.

I Hald ege har bestyrelsen og medarbejderne defineret kerneopgaven som lyder: "Sammen støtte børnene i at udvikle robusthed og mestre livet".

Med sammen mener vi i bredeste forstand: sammen med barnet, sammen med forældrene, sammen med fagpersoner i og udenfor Hald ege børnehus. 

Vi ønsker at børnene bliver mødt af voksne som kan håndterer barnets følelser, trøste og guide, så barnet lære, at verden er et trygt sted og at der er hjælp at hente, når noget er svært.

Vi samarbejder med forældrene om at give børnene omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til at børnene får en god, sund og tryg opvækst.

Hos os er det værdifuldt at kulturen i børnehuset er omsorgsfuldt, anerkendende og udfordrende for såvel børn, forældre og personale. Ligeledes er det værdifuldt at den pædagogiske faglighed er høj og bygger på viden om barnets udvikling, pædagogiske teorier, analyse og udviklingsmetoder.

Vores værdier bygger på: Omsorg, Ordentlighed og Opmærksomhed,

 

Bilag